سومین جلسه دادگاه متهمان پرونده شرکت کیمیا خودرو


شبکه خبر- 2 تیر 98- 13:00| سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت کیمیا خودرو به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

 ویدیوهای پیشنهادی