رئیس دفتر رئیس جمهور: رئیس صداوسیما از برخی، برنامه ها علیه دولت رضایت ندارد


«محمود واعظی»، رئیس دفتر رئیس جمهور: ▫️رئیس صداوسیما از برخی، برنامه های این سازمان که زنده پخش می شود و اظهاراتی علیه دولت دارند، رضایت ندارد. همینطور آقای علی عسگری از برخی مجریانی که خودشان هم خیلی آدم های سیاسی نیستند ولی صحبت هایی را به طنز یا لحن دیگری بیان می کنند، رضایت ندارد. www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :

 ویدیوهای پیشنهادی