فیلم هندی سلمان خان @ Veer 2010 @ ویر @ دوبله @ سلمان خان @ اکشن @ فیلمفا


امتیاز : 4.7 از 10 - “ویر پرتاپ سینگ” شاهزاده پینداری و پسر جنگجوی بزرگ “پریتوای سینگ” که به خاطر مبارزاتش برای آزاد سازی هند از سلطه بریتانیا شناخته می شود، است. او آرزو دارد میراث پدرش را دنبال کرده و جنبشی برای آزاد سازی هند آغاز کند، اما…

 ویدیوهای پیشنهادی