نخستین جلسه دادگاه متهمان شرکت لیزینگی کیمیاخودرو


نخستین جلسه دادگاه متهمان شرکت لیزینگی کیمیاخودرو با اتهام معاونت و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای www.nikru.ir : پايگاه خبري نيک رو :

 ویدیوهای پیشنهادی