عمار دبستان میرزائیه


امیر حسین یوسفوند یکی دیگر از دانش آموزان با اخلاق کلاس ماست.ادب و احترام و نوع گفتارش اورا دوست داشتنی تر می کند. برحسب اتفاق این تبحر اورا دیدم.با صدای خیلی زیبا و دلنشین اذان می گفت

 ویدیوهای پیشنهادی