حمله به یک خانم چادری توسط یک خانم بی حجاب


خانم محجبه آمر به معروف در گیلان را این طور وحشیانه می زنند.آقایان مسئول از آمران به معروف حمایت نمی کنید حداقل به عنوان یک شهروند امنیتشان را تأمین کنید.

 ویدیوهای پیشنهادی