گزارش عملکرد آموزشی سالیانه کلاس اول سه/خانم هاشمی


این کلیپ که توسط دبستان دخترانه واحد 3 در سال تحصیلی 98-97 ارسال شده را تقدیم حضور شما می نمائیم.

 ویدیوهای پیشنهادی