گارگر ششم به کلش آمد


ویدیو فارسی منتشر شده سوپرسل از جزییات بیلدر هال ۹ و کارگر ششم در ویدیو خواهید دید که بعد از اتمام بیلدر هال ۹ رباتی جای کارگر بیلدر هال را خواهد گرفت و کار گر بیلدر هال به دهکده اصلی سفر خواهد کرد خرید و فروش اکانت تمامی بازی ها کانال تلگرام tiger_hack12@

 ویدیوهای پیشنهادی