باگ جدید فری فایر که توسط خودم کشف شده


دوستان از امروز دوباره فعالیت کانال شروع میشه منتظر ویدئو هایی بهتر باشید