فیلم بازداشت مدیر عامل فراری بانک سرمایه در اسپانیا


مدیر عامل اسبق بانک سرمایه که در جریان پرونده فساد در بانک سرمایه از کشور فرار کرده بود ، توسط اینترپل در اسپانیا دستگیر شد.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها