روحانی در جلسه هیئت دولت


روحانی در جلسه هیئت دولت: بخش اعظم جبران خسارت های سیل از صندوق توسعه ملی است این صندوق یعنی وزارت نفت و وزارت خارجه که من از این دو وزارتخانه تشکر می کنم تولید دوبرابری نفت بعد از برجام حاصل تلاش وزارت خارجه و وزارت نفت است

 ویدیوهای پیشنهادی