وقتی امین حیایی ذوق زده می شود


این گروه لحظات تماشایی ژیمناستیک-نمایش (آکروژیم) را به نمایش گذاشتند. نکته جالب در این گروه حضور یک پسر سه سال و نیمه بود؛ البته آن ها با نظم خاصی اجرا می کردند. اجرایی که در نهایت با رای مثبت داوران همراه شد؛ البته علیخانی، بشیر حسینی و رویا نونهالی بر سر تعلل عظیمی نژاد در رای دادن با او شوخی کردند؛ تا جایی که رویا نونهالی به جای آریا عظیمی نژاد رای داد و چراغ قرمز او را روشن کرد. عظیمی نژاد هم به طنز گفت: آدم اینجا حریم شخصی نداره. اما از لحظه های جالب این اجرا زمانی بود که امین حیایی ذوق زده شد و پسر بچ

 ویدیوهای پیشنهادی