گفتاردرمانی اختلال زبانی در کودکان. 09120452406 بیگی.اختلال تکلم کودکان.


اختلالات زبانی ( اختلالت تکلمی کودکان) کودکان اختلالی است که در آن کودکان طول جملات کمتری نسبت به بچه های هم سن و سال خودشان دارند.برخی از این کودکان توانایی بیان کردن جملات طولانی ندارند.برخی از این کودکان جملات معناداری بیان نمیکنند و حتی از نظر جمله بندی و انتخاب فعل و اسم مناسب مشکل دارند.این کودکان با جلسات منظم و فشرده گفتاردرمانی به طور کامل درمان می شوند و مشکل شان از بین میرود.درمان تخصصی اختلال زبانی کودکان در کلینیک ونک و منزل 09120452406بیگی.gofkar.com

 ویدیوهای پیشنهادی