اولین تصاویر و تیزر رسمی از تیوولی 2019 _ TIVOLI 2019


اولین تصاویر و تیزر رسمی از تیوولی 2019 _ TIVOLI 2019 تیوولی 2019 از نظر ظاهر بیرونی با مدل 2018 خود تفاوت چندانی ندارد و با شعار I AM ME - I AM TIVOLI وارد بازار خواهد شد . اطلاعات بیشتر WWW.SSMOTOR.IR

 ویدیوهای پیشنهادی