لحظه شلیک موشک های ذوالفقار و قیام به مقر تروریست ها در شرق فرات سوریه - تک شو -


 ویدیوهای پیشنهادی