فیلم جلسه دادگاه متهمان پرونده بانک سرمایه / ششمین جلسه دادگاه علنی


ششمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر در پرونده بانک سرمایه­ آغاز شد ششمین­ جلسه رسیدگی به اتهامات سید هادی رضوی و تعدادی دیگر از متهمان بانک سرمایه ­به ریاست قاضی مسعودی مقام­ در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرائم اقتصادی آغاز شد ­و ­قرار است متهمان رضوی و دلاویز آخرین دفاعیات خود را ارائه کنند. ­­ در جلسه گذشته متهم احسان دلاویز یکی از تسهیلات گیرندگان بانک سرمایه و وکیل وی دفاعیات خود را ارائه کردند. نماینده دادستان هم به برخی­­ موارد مطرح شده در کیفرخواست متهم دلاویز اشاره کرد. متهم رضوی بیش از ۲۱۱ میلیارد تومان از شبکه بانکی کشور تسهیلات گرفته که فقط ۱۰۷ میلیارد تومان مربوط به بانک سرمایه است. اتهام او مشارکت در اخلال نظام اقتصادی کشور از طریق دریافت تسهیلات نامشروع است. نخستین جلسه دادگاه رضوی و ۳۰ متهم دیگر ۲۴ اردیبهشت با قرائت کیفرخواست متهمان رضوی و دلاویز برگزار شد. در این بخش از پرونده­، متهمان رضوی و دلاویز از تسهیلات گیرندگان بانک سرمایه و ۲۹ متهم دیگر که از مدیران وقت این بانک بوده اند، محاکمه می‌شوند.

 ویدیوهای پیشنهادی