عصبانیت شدید الناز شاکردوست از کار زشت و تعرض یک هوادار