بازاریابی خدمات درمانی و پزشکی ( بازاریابی کلینیک ، بازاریابی مطب ، بازاریابی بیمارستان)


ناصر الهی نیا اولین و تنهاترین مشاور، مدرس و مجری بازاریابی خدمات درمانی و پزشکی در ایران . مدیر عامل شرکت بازاریابی پزشکی ایران مدیکس تلفن هماهنگی 09120849001 اینستاگرام : elahinia.medical.marketing@ www.elahinia.com

 ویدیوهای پیشنهادی