سینمایی اکشن رزمی مورچه ها/ کامران تفتی/غلامرضاخسروی/آیت افشار⬅insta:ayatafshar


اولین فیلم سینمایی اکشن رزمی ایرانی: کامران تفتی، جعفر دهقان،محمد فیلی، حدیث میر امینی تهیه کننده: مهدی مخلصی کارگردان اکشن: آیت افشار تصویربردار وتدوین: غلامرضاخسروی

 ویدیوهای پیشنهادی