رودخانه ماسور خرم آباد با آبخیزداری قابل کنترل است


این رودخانه در فروردین ۱۳۹۸ طغیان کرد و باعث خسارت فراوان به فرودگاه و جاده‌های شهر شد.

 ویدیوهای پیشنهادی