مراسم تشییع پیکر دکتر یلدا - خانه -


مراسم تشییع پیکر استاد بی بدیل اخلاق و چهره ماندگار پزشکی، استاد دکتر یلدا به همراه صحبت های وزیر بهداشت.

 ویدیوهای پیشنهادی