حل مشکل اکتیو نشدن باکس atf


از انجایی که باکس atf دیگر ساپورت نمی شود و سرور ان قطع می باشد قبل از پاک کردن atf نصبی خود با روشی که گذاشتیم اقدام کنید تا مشکل اکتیو بعد از پاک شدن را نداشته باشید .