میترا استاد همسر محمدعلی نجفی دفن شد


میترا استاد همسر محمدعلی نجفی که در هفته پیش به ضرب گلوله کشته شده بود به خاک سپرده شد

 ویدیوهای پیشنهادی