سید حسن نصرالله: محور مقاومت در مقابل "معامله قرن" می‌ایستد


دبیرکل حزب الله لبنان با تاکید بر اینکه مقابله با معامله قرن، وظیفه دینی، اخلاقی، ملی و سیاسی مسلمانان است تصریح کرد، محور مقاومت در برابر تحقق این طرح آمریکایی خواهد ایستاد.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها