خیلی مهم هس.این ضد ماکانیای بیشعور باید گوه بهشون بدیم.کپشن مهم


لطفاً اینو همه بازنشر کنین اگه بازنشر کنین دنبالتون میکنم اینو بهتون قول میدم شاید الان نتونم فالوتون کنم وقتایی که میام اپا اون موقع فالوتون میکنم لطفاً لطفاً اینو همه بازنشر کنین ازتون ممنونم بزاین دیگه اون یکی ضد ماکانیا از این گوه ها نخورن

 ویدیوهای پیشنهادی