لحظات بازداشت عامل تروریستی در روسیه - به سوی نور -


فردی با چاقو به 8 نفر در خیابانی واقع در شهر سورگوت روسیه حمله و آنها را زخمی کرد

 ویدیوهای پیشنهادی