کپشن مهم ^-^ کامنت ندادی=گمشو :|


خب ویدیو قبلی رو مهلا گذاشته بود چنلم خراب شده بود مهلا برگردوندش *-*❤اینم ک خودم گذاشتم :| کلی دلیتی داریم+با خیلیا میخوام صمیمی شم،اگ میخوای باهام صمیمی شی بگو تا بگم تو کدوم طبقه باشی ولی! خودتم باید منو جزو اون طبقه تو خواهرات حساب کنی :) چون اونطوری ناحقی میشه :/ کامنت بده بپرس دلیتی یا نه♡اگ گفتم دلیتی=گمشو،اگ گفتم دلیت نیستی خواستی بگو صمیمی شیم♡کسایی هم ک وقتی رفتم و براشون مهم نبود رو هنو یادم هس ^-^ ب موقعش منم جوری بهشون بی محلی میکنم ک ب قول هلی از عذاب وجدان بمیرن =))خب دیهه،کامنت یادتون نره♡

 ویدیوهای پیشنهادی