ابهام در اعتراف نجفی به قتل میترا استاد


دکتر "مازیار میر" مدرس مذاکره و زبان بدن به تشریح ابهامات و تناقض در رفتار و زبان بدن #محمدعلی_نجفی #شهردار پیشین تهران قبل و بعد از اعتراف به #قتل #میترااستاد می‌پردازد. #کوردپلاس #کوردپلاس۲ #kurdplus #kurdplus2

 ویدیوهای پیشنهادی