فیلم اعتراف نجفی به قتل میترا استاد


نجفی در اعترافش گفت: این خانم برای خراب کردن زندگی ام امده بود روحیه خاصی داشت که باعث شد وی را بکشم

 ویدیوهای پیشنهادی