احداث سیل بند در قلعه گنج توسط بنیاد مستضعفان


محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به فعالیت های آبخیزداری در جلوگیری از خسارات سیل گفت: احداث سیل بند هم در قلعه گنج و هم در سایر شهرستان های طرح آبادانی و پیشرفت اجرا خواهد شد.

 ویدیوهای پیشنهادی