فیلم گفتگو با همسایه های میترا نجفی در صحنه قتل / اول صدای دعوا آمد و بعد شلیک شد


رکنا: میترا نجفی همسر شهردار سابق تهران ظهر امروز درخانه مسکونی اش در خیابان دادمان سعادت آباد به ضرب 5 گلوله جان باخت. همسر دوم محمد علی نجفی و در پیگیری های انجام شده از همسایگان شان در برج آرمیتا یکی از آنها گفت: این خانم حدودا یک ماه است به این ساختمان نقل مکان کرده است و حوالی ظهر بود که دخترانم صدای دعوای شدید و ضرب و شتم از واحد این خانم را شنیدند. وی در ادامه بیان کرد: ما در طبقه ششم ساکن هستیم که بعد از سر و صدای شدید و درگیری ها متوجه به قتل رسیدن میترا نجفی شدیم. البته دخترانم صدای شلیک گلوله ها را نشنیده بودند و فقط صدای درگیری ها در ساختمان پیچیده بود. این زن تصریح کرد: در طول مدتی که این خانم در این برج ساکن بود حتی یکبار هم نجفی شهردار سابق را ندیده ایم که به خانه این زن رفت و آمد داشته باشد که متاسفانه ساعتی بعد از به قتل رسیدن این زن مطلع شدیم

 ویدیوهای پیشنهادی