آموزش mma - قسمت هفتم، فرار از بولداگ چوک


آموزش mma - اشتباهات رایج در فرار از سابمیشن ها و روش درست برای فرار(قسمت هفتم، فرار از بولداگ چوک) توضیح در مورد کلیت توان حمله و کنترل حریف و همچنین هشیاری برای جلوگیری از تسلیم شدن به وسیله این فن که سابقه موثری در استفاده آن به ثبت رسیده است.

 ویدیوهای پیشنهادی