ماجرای عجیب ناشنوایی آریا عظیمی‌نژاد


ماجرای عجیب داور #عصرجدید . آریا عظیمی‌نژاد: در اوجِ آهنگسازی، شنوایی‌ام را از دست دادم. حتی نمی‌توانستم سازم را کوک کنم. اما بهترین آهنگ‌هایم را در همان مقطع ساختم!

 ویدیوهای پیشنهادی