مشاجره خداداد عزیزی و فیروز کریمی بر روی آنتن زنده


خداداد عزیزی و فیروز کریمی دو مربی و داور برنامه ستاره ساز، در حاشیه یکی از برنامه‌ها با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کردند

 ویدیوهای پیشنهادی