روحانی: امیدواریم این راه با کمک مردم و دولت ادامه یابد - اخبار یی -


روحانی: امیدواریم این راه با کمک مردم و دولت ادامه یابد. رئیس جمهور ضمن صدور دستور افتتاح همزمان 10 مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس در 10 استان کشور گفت: امیدواریم این مسیر و راه به کمک مردم و دولت برای نشر آثار فرهنگی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ادامه یابد.

 ویدیوهای پیشنهادی