جزئیات خودکشی مادر و پسر در مهرآباد جنوبی تهران


روز گذشته در محدوده مهرآباد جنوبی تهران یك مادر به همراه پسربچه شش ساله اش به طرز عجیبی خودكشی كرد صبح گذشته بود كه اهالی كوچه بیك محمدی و اطرافش در محدوده خیابان فرحزادی مهرآباد جنوبی تهران با صدای مهیبی از خواب بیدار شدند. www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :

 ویدیوهای پیشنهادی