در رسیدگی به مفاسد اقتصادی تفاوتی بین دانه درشت‌ها و ریزها نیست - zardplus -


رئیس دستگاه قضا در دیدار با با اهالی رسانه: در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی تفاوتی بین دانه درشت‌ها و ریز‌ها نیست.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها