صحبت های سوزناک مادر فرهاد طاهریان جوان ناکام تصادف پورشه


صحبت های سوزناک مادر فرهاد طاهریان جوان ناکام تصادف پورشه دستگیری راننده پورشه جنجالی و صحبت های پسر ۲۲ ساله که موجب فوت راننده جوان پراید شد.

 ویدیوهای پیشنهادی