آبگیری سد کرم آباد در آذربایجان غربی


شبکه خبر- 29 اردیبهشت 98- 21:00| با اتمام سد کرم آباد در آذربایجان غربی سد بزرگ آماده آب گیری شده است. با آبگیری این سد کشاورزی شمال غرب کشور توسعه ای چشمگیر خواهد یافت.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها