آبگیری سد کرم آباد در آذربایجان غربی


شبکه خبر- 29 اردیبهشت 98- 21:00| با اتمام سد کرم آباد در آذربایجان غربی سد بزرگ آماده آب گیری شده است. با آبگیری این سد کشاورزی شمال غرب کشور توسعه ای چشمگیر خواهد یافت.

 ویدیوهای پیشنهادی