کیک بک با سیم کش (کیک بک با کابل)


حرکت کیک بک با سیم کش، حرکتی عالی برای عضلات پشت بازو است. نکات حرکت : 1) به زاویه آرنج دقت کنید 2) هنگام بالا بردن نفس خود را بیرون و هنگام پایین آوردن سیم کش، نفس بگیرید. 3) کمر خود را کاملاً صاف نگاه دارید و قوس ندهید. 4) در کل حرکت سعی کنید آرنج خود را ثابت نگاه دارید. 5) به حالت قرارگیری بدن توجه کنید. در اینستاگرام منتظر شما هستیم : mrbadansaz.