نشر از جانب سیم کش از پشت بدن


این حرکت مشابه حرکت نشر از جانب سیم کش است با این تفاوت که سیم کش از پشت بدن می‌گذرد و کشش قسمت قدامی سرشانه بیشتر می‌شود. در این حرکت سیم کش را در پایین ترین قسمت قرار دهید و دستگیره تکی را به آن متصل کنید. در هنگام اجرای حرکت مراقب باشید که استخوان بازوی شما بالاتر از خط مماس بر شانه نرود (بالاتر از شانه نرود). نکته: این حرکت به هیچ عنوان قدرتی نیست، بنابراین با وزنه‌های معقول و تمرکز زیاد این حرکت را اجرا کنید. در اینستاگرام منتظر شما هستیم : mrbadansaz.

 ویدیوهای پیشنهادی