بازدید رییس بنیاد مستضعفان از دستاورد های جهاددانشگاهی


بعد از ظهر روز شنبه 21 اردیبهشت ماه 1398 مهندس سعیدی کیا، رییس بنیاد مستضعفان از دستاوردهای جهاددانشگاهی با حضور دکتر طیبی رییس این نهاد در مجتمع تحقیقاتی این نهاد بازدید کرد .

 ویدیوهای پیشنهادی