شما بدل روحانی هستی؟ حمید لولایی: متاسفانه! بله نظر فراستی در مورد مدیری


دیروز چه خبر؟ رپری که برگشت، شاید ساسی هم برگشت. نظر عجیب فراستی در مورد مهران مدیری ، حمید لولایی بدل روحانیست! مجری ها جای مهمان ها رو گرفتن!

 ویدیوهای پیشنهادی