رد پای پسران آیت الله موسوی اردبیلی در خیریه میلیون دلاری


اوایل هفته جاری بانک مرکزی، فهرست جدیدی از اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده ارز دولتی منتشر کرد که در این فهرست نام خیریه‌ای تحت عنوان «مكتب اميرالمومنين» توجه ها را به خود جلب کرد.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها