لایو اینستاگرام در مورد خودشناسی قسمت اول بخش اول - توانمندشو -


لایو مشترک سحر عظیمی و حامد سلیمانی مدرسین خودشناسی و توسعه مهارتهای فردی از موسسه توانمندشو .... برای آموزش رایگان و شرکت در دوره های خودشناسی به وب سایت www.tavanmandsho.com مراجعه فرمایید.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها