تصاویر منتشر شده در فضای مجازی از پخش موسیقی نامناسب در مدارس


توضیحات معاون وزارت آموزش و پرورش درباره تصاویر منتشر شده در فضای مجازی از پخش موسیقی نامناسب در مدارس؛ www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو : کاظمی: این یک برنامه حساب شده برای هجمه به فضای خوب آموزش و پرورش است به دستور وزیر، سه نفر که متخصص هستند برای بررسی موضوع انتخاب شده اند

 ویدیوهای پیشنهادی