اپل از ربات لیام، به منظور بازیافت کامل آیفون پرده برداشت - نماشا -


اپل روی انرژی پاک و تجدیدپذیر سرمایه گذاری زیادی کرده است و در حال حاضر 93 درصد از تاسیسات و کارخانه‌های اپل از انرژی تجدیدپذیر استفاده می‌کنند. این شرکت در جریان کنفرانس خبری دیشب خود اعلام کرد برای جداسازی قطعات آیفون تا کوچکترین قطعه، از رباتی به نام لیام استفاده می‌کند. این ربات توانایی جداسازی قطعات تشکیل‌دهنده‌ی آیفون تا کوچکترین قطعه را دارا است. بنابراین می‌توان آن را دوباره بازیافت کرد.

 ویدیوهای پیشنهادی