اسماعیلی: قیمت‌گذاری درست و برخورد با گرانفروشان بهتر از کوپنی کردن ارزاق است


اسماعیلی: قیمت‌گذاری درست و برخورد با گرانفروشان بهتر از کوپنی کردن ارزاق است غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری امروز با اشاره به بحث کوپنی شدن ارزاق عمومی، گفت: قیمت‌گذاری درست، نظارت بر قیمت‌ها و برخورد با گرانفروشان بهتر از کوپنی کردن ارزاق است.

 ویدیوهای پیشنهادی