باران شیخی آزاد شد / جزییات عملیات پلیسی آزاد سازی باران و دستگیری گروگان گیران


باران شیخی دختر بچه ۸ ساله ای که ۲۴ فروردین توسط افرادی ربوده و به سیستان و بلوچستان انتقال شده بود در یک عملیات پلیسی آزاد شد و افراد رباینده دستگیر شدند

 ویدیوهای پیشنهادی