تنبیه بدنی دانش‌آموز با وسیله‌ای مشابه‌ شلاق توسط معلم


تنبیه بدنی دانش‌آموز با وسیله‌ای مشابه‌ شلاق، توسط معلم در مدرسه‌ای در شهرستان ملارد

 ویدیوهای پیشنهادی